Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre igná

ABATE taliansky futbalista (Ignazio, *1986)
ABS Automatic block signal (skr.)
AMPEX záznam televízneho signálu
ANALÓGOVÝ spojitý, plynule premenný, napr. analógový signál, taký, ktorého premenné hodnoty sú zobrazené fyzikálnymi veličinami
ASIGNATÁR osoba, ktorú asignant splnomocnil na prevzatie plnenia u tretej osoby
BAJZA slovenský obrodenecký spisovateľ, autor satír a epigramov, katolícky kňaz (Jozef Ignác, 1755-1836)
BALISÁŽ vytyčovanie, označovanie plavebnej dráhy signálnymi znakmi
BEACON ohňový signál, vatra, maják, po anglicky
BEEPER pípač, zvukový signál
BÓJE signálne telesá