Výsledky vyhľadávania pre iji

ACCEPT prijímať, po anglicky
ADAPTOR zariadenie meniace alebo rozširujúce kmitočtové pásmo v rozhlasovom alebo televíznom prijímači
ADOPTÍVNY prijímajúci niekoho cudzieho za vlastného
ADOPTÍVNY prijímajúci niekoho cudzieho za vlastného, prijatý za vlastného
AFÉMIA strata schopnosti hovoriť bez straty schopnosti prijímať zvukové vnemy
AGRÉMENT súhlas udelený prijímajúcim štátom s ustanovením vedúceho cudzej diplomatickej misie
AKCEPTOR atóm prijímajúci inú časticu
AKCEPTOR atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice, porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti
AKCEPTOVANIE prijatie, prijímanie
AMIKO značka satelitných prijímačov