Výsledky vyhľadávania pre ilova hornina

KARIT kremeňovitá žilová hornina z ortoklasu, albidu a egerínu