Výsledky vyhľadávania pre im po nemecky

BITTE prosím, po nemecky
DIESER tímto, po nemecky
EHRLICH úprimný, po nemecky
ECHT úprimný, po nemecky
ESKIMOS Eskimáci, po nemecky
FICHTE nemecký filozof a teológ, syn a vydavateľ diela J. G. Fichteho, odporca hegelovstva (Immanuel Hermann, 1796-1879)
GERADE úprimný, po nemecky
HEYDRICH nemecký politik, prominentný nacista, blízky spolupracovník Heinricha Himmlera, druhý najvyšší predstaviteľ SS (SS Obergruppenführer) a generál polície (Reinhard, 1904-1942)
HINDENBURG pruský a nemecký generál, náčelník generálneho štábu a druhý ríšsky prezident Nemecka počas weimarskej republiky, predstaviteľ pruských junkerov (Paul von, 1847-1934)
HORT nemecký šachista českého pôvodu, bývalý československý šachista (Vlastimil, *1944)