Výsledky vyhľadávania pre ime

AAS Asociación Argentina de Sedimentología
AAT Average Access Time
ABDIKUJEME odstúpime (z úradu), vzdáme sa štátnej funkcie
ABE Army Background Experiment
ABIATAR syn Achimelechov, syn kňaza Achimelecha (bibl.)
ABSOLVUJEME ukončíme školu alebo kurz, vyštudujeme
ABSTENUJEME zdržíme sa nejakej činnosti, výkonu práva
AC Animal Collective, experimentálna hudobná skupina
ACETÓN bezfarebná horľavá tekutina, často používané rozpúšťadlo, najjednoduchší ketón (dimetylketón)
ADAPTUJEME prispôsobíme, upravíme
ADEKVÁTNE primerane vhodne
ADEKVÁTNOSŤ primeranosť, zhoda
ADEKVÁTNY primeraný, zhodný, zodpovedajúci
ADEKVÁTNY primeraný, zhodný, zodpovedajúci čomu
ADMINISTRUJEME riadime administráciu
ADOPTUJEME osvojíme si cudzie dieťa za vlastné
ADRESUJEME určíme adresu, pošleme zásielku na adresu adresáta
ADT Atlantic Daylight Time
ADVERBIALIZUJEME meníme na príslovku
AES Agricultural Experiment Station
AFEKTUJEME hovoríme alebo správame sa strojene
AFINÉRIA závod na čistenie ušľachtilých kovov od prímesí
AGDESTEIN nórsky šachista (Simen, *1967)
AINALIT minerál s prímesou tantalu
AKURÁTNOSŤ primeranosť (hovor.)