Výsledky vyhľadávania pre ime

AAS Asociación Argentina de Sedimentología
AAT Average Access Time
ABDIKUJEME odstúpime (z úradu), vzdáme sa štátnej funkcie
ABE Army Background Experiment
ABIATAR syn Achimelechov, syn kňaza Achimelecha (bibl.)
ABSOLVUJEME ukončíme školu alebo kurz, vyštudujeme
ABSTENUJEME zdržíme sa nejakej činnosti, výkonu práva
AC Animal Collective, experimentálna hudobná skupina
ACETÓN bezfarebná horľavá tekutina, často používané rozpúšťadlo, najjednoduchší ketón (dimetylketón)
ADAPTUJEME prispôsobíme, upravíme