Výsledky vyhľadávania pre inštitúcia

ADVOKÁCIA inštitúcia majúca právne zastúpenie
ADVOKÁCIA inštitúcia poskytujúca právnu pomoc, právne zastúpenie
AKADÉMIA najvyššia vedecká inštitúcia
BANKA peňažná inštitúcia
FÓRUM inštitúcia, orgán
INŠTITUCIONALIZMUS ekonomický a sociologický smer, ktorý vidí základ vývoja spoločnosti v inštitúciach a inštitútoch
KANCELÁRIA spoločenská inštitúcia
KINO kultúrna inštitúcia
KURATELA inštitúcia opatrovníka
POŠTA inštitúcia starajúca sa o dopravu zásielok