Výsledky vyhľadávania pre in nuce

ALYCOL značka nemrznúcich kvapalín, značka nemrznúcej zmesi
DY hnedé nepáchnuce bahno z rašelinísk
INKARNÁT ružovkastá farba pleti ( výtvar.) druh červenokvitnúcej ďateliny (bot.) kus jantáru, v ktorom je zaliaty hmyz al. vetvičky konárov
KORYFA druh indickej palmy kvitnúcej iba jediný raz