Výsledky vyhľadávania pre ina nem

AAS zdochlina, potvora, po nemecky
AC Advanced Chemistry, nemecká rapová skupina
ADELINE nemecké ženské meno (Adelína)
ADOLFINE nemecké ženské meno (Adolfína)
ALBERTINE nemecké ženské meno (Albertína)
ALBINA nemecké ženské meno (Albína)
ANDERE iná, po nemecky
ANLASS príčina, po nemecky
APARTHEID systém rasovej diskriminácie proti farebnému obyvateľstvu, napr. v Juhoafrickej republike, oddeľovanie, segregácia
ARNIM nemecká spisovateľka (Bettina von, 1785-1859)