Výsledky vyhľadávania pre ina viera

ALBINIZMUS čiastočný alebo úplný vrodený nedostatok pigmentu v pokožke zvierat aj ľudí, nedostatok chlorofylu v rastlinách
ANGINA PECTORIS srdcová angína, prejav ischemickej choroby srdca, zvieravá bolesť za hrudnou kosťou spojená s potením a úzkosťou
BIOLIT hornina vytvorená zo zvyškov zvierat alebo rastlín, insekticídny prípravok
ČRIEDA skupina zvierat, stádo
ČRIEDA väčšia skupina zvierat
HYENA africké zviera živiace sa zdochlinami
KAFILÉRIA zariadenie na spaľovanie uhynutých zvierat, stredisko veterinárnej asanácie, kde sa likvidujú zvieracie mŕtvoly
KERATÍN jednoduchá bielkovina nachádzajúca sa vo vlasoch, pokožce, nechtoch, u zvierat v perí a kopytách
LABA tlapa, končatina zvierat, zvieracia noha, končatina zvieraťa
LYSKA lysina v srsti zvierat