Výsledky vyhľadávania pre inakšie

ALIAS inak, inými slovami, inakšie (povedané), prezývaný (lat.)
ALIAS inakšie - z latinčiny
INAK onak, inakšie, nie tak, odlišne, iným spôsobom
INÉ inakšie
INŠIE inakšie
ONAK inak, inakšie, odlišne, onakým spôsobom
TAKÉ nie inakšie