Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre indicky múdrc

ATRI legendárny indický mudrc, syn Brahmu
MAHARIŠI indický filozof, tamilský mudrc z južnej Indie, predsataviteľ džňánajogy (Ramana, 1879-1950)
NÁGÁRDŽUNA indický filozof, buddhistický mudrc, mahájánsky mysliteľ, zakladateľ školy madhjámiky (2. storočie)
UDDÁLAKA indický filozof, "najstarší filozof ľudstva", bráhman, upanišádovský kňazský mudrc - typický príslušník starého kňazského rodu, hylozoista (7. stor. pred Kr.)