Výsledky vyhľadávania pre infekčné ochorenie

AKTINOMYKÓZA chrastavosť rastlín, najmä zemiakov, zápal väziva, infekčné ochorenie zvierat prenosné na človeka a spôsobené aktinomycetami
ANTRAX sneť slezinná, infekčné ochorenie domácich zvierat, prenosné na človeka
BORELIÓZA akútne infekčné ochorenie vyvolané spirochétami rodu Borrelia, prenášané najmä kliešťami
BORELIÓZA infekčné ochorenie prenášané najmä kliešťami
BRUCELÓZA infekčné bakteriálne ochorenie zvierat prenosné na človeka
DYZENTÉRIA infekčné hnačkové ochorenie
ECHINOKOKÓZA infekčné ochorenie, ktorého pôvodcom je echinokok
IMPETIGO chrasty, infekčné kožné ochorenie prejavujúce sa zapáleným
INFEKTOLÓG lekár, ktorý lieči infekčne ochorenie
LISTERIÓZA infekčné ochorenie nervového systému prenosné zo zvierat na človeka