Výsledky vyhľadávania pre infor jednot

BAJT jednotka informácie pozostávajúca z ôsmich bitov
BAJT vo výpočtovej technike jednotka informácie pozostávajúca z
BAUD jednotka rýchlosti prenosu informácie
BAUD jednotka rýchlosti prenosu informácie, napr. prostredníctvom modemu
BAUD jednotka rýchlosti prenosu informácií
BIT jednotka množstva informácie, binárna (dvojková) hodnota, jeden rád binárnej číslice
DIÁDA informačná jednotka
DIT jednotka množstva informácie
HARTLEY vo výpočtovej technike jednotka informačného obsahu, jeden hartley sa rovná maximálnej entropii úplného súboru desiatich vzájomne sa vylučujúcich javov vyjadrenej dekadickým logaritmom
KILOBIT jednotka informácie