Výsledky vyhľadávania pre intelektuálné

APOLINSKÝ čistý, mravný, cudný, rozumový, intelektuálne vyspelý, podľa boha Apolóna
BURKE angloírsky filozof, štátnik a teoretik politiky, zakladateľ intelektuálneho konzervatizmu, nazývaný aj otec konzervatizmu (Edmund, 1729-1797)