Výsledky vyhľadávania pre intenzi

AKTINOMETER zariadenie na meranie intenzity slnečného žiarenia dopadajúceho na plochu kolmú na smer lúčov
AKTIVIZÁCIA obnovenie činnosti, uvedenie do prevádzky alebo činnosti, zintenzívnenie činnosti
AMPÉR praktická jednotka intenzity elektrického prúdu, značka A
ARO oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny
ASTROFOTOMETRIA meranie intenzity svetla kozmických telies
ATMOSFERÍLIE atmosferické impulzy, nárazovo postupujúce elektromagnetické vlny pred búrkami alebo intenzívnymi poveternostnými frontmi
AVOMET merač elektrickej intenzity i napätia, merač napätia prúdu, univerzálny merací prístroj
BLAZAR kozmické teleso s intenzitou žiarenia v ulrafialovej oblasti spektra
BLAZAR kozmické teleso s intenzitou žiarenia v ultrafialovej oblasti spektra
BOLOMETER prístroj na meranie intenzity žiarenia hviezd