Výsledky vyhľadávania pre internacional

CELOSVETOVÝ internacionálny
CIE Consejo Internacional de Enfermeras
IEO Internacional Entwicklungorganisation (skr.)
INTERLINGUA umelý jazyk vytvorený na základe internacionalizmov
INTERNACIONÁL stúpenec internacionalizmu, športovec hrajúci alebo závodiaci v medzinárodnom stretnutí
KI Komunistická internacionála (skr.)
PAŇČAŠÍLA päť zásad mierového spolužitia vyslovených roku 1955 indickým premiérom Néhrúom: nacionalizmus, internacionalizmus, demokracia, sociálny blahobyt, viera v Boha
RNI Radio North Internacional (skr.)
TROCKIZMUS neskôr ideovo politický smer sústredený v tzv. iv. internacionále zameraný proti stalinizmu a kapitalizmu