Výsledky vyhľadávania pre investičný kupón skratka

DIK držiteľ investičných kupónov (skr.)
IK investičný kupón (skr.)