Výsledky vyhľadávania pre inymi slova

ALIAS inak, inými slovami, inakšie (povedané), prezývaný (lat.)
ALIAS inými slovami (kniž.)
ALIAS inými slovami, po latinsky
PARAFRÁZA voľné spracovanie, voľný výklad, vyjadrenie rovnakého obsahu inými slovami alebo prostriedkami, v umení voľné spracovanie cudzej predlohy