Výsledky vyhľadávania pre ipravy

ARRUPTO bez prípravy (z latinčiny)
IMPROMTU vtipný nápad, výrok prednesený bez prípravy, neveľká, zľahka načrtnutá skladba
IMPROVIZÁCIA prejav alebo jednanie bez prípravy, čo vzniká z okamžitého nápadu
KUCHYŇA spôsob prípravy jedál
NEPRIPRAVENÝ bez prípravy
SOLMIZÁCIA označenie tónov solmizačnými slabikami (do-re-mi-fa-solla-si) a použitie tohto označenia pri speve, metóda speváckej prípravy
SPONTÁNNE bez prípravy