Výsledky vyhľadávania pre isle

ALHIDÁHA časť zememeračského prístroja so zameriavacím zariadením, otočná okolo zvislej osi
ANALÓGIA zhoda, obdoba, pripodobnenie, zhoda základných matematických rovníc, opisujúcich dva vzájomne nezávislé fyzikálne javy, použitie právnej normy pre podobný prípad, ktorý ešte nie je upravený právnou normou
ARGUMENT dôvod tvrdenia, dôkaz, dôkazový prostriedok, nezávisle premenná veličina určitej funkcie
AZONÁLNY vyskytujúci sa vo všetkých klimatických oblastiach, nezávisle na podnebí
EMO Elektrik Mühendisleri Odası
HEZITÁCIA porušenie súvislej reči lipnutím na niektorých hláskach alebo slabikách
IN CONTINUO nepretržite stále súvisle priebežne
JC iniciály herca Císlera
KARUSEL kolotoč, druh zvislého sústruhu, jazdecká prehliadka, šermiarsky turnaj, cestný kruhový objazd, otáčavá časť televíznej kamery s objektívmi
KNI klub nezávislé inteligence