Výsledky vyhľadávania pre iste, isto

DUBOS francúzsky estetik a historik (Jean-Baptiste, 1670-1742)
IBIDEM to isté, na tom istom mieste (kniž.)
ISTOTNE iste, isto
NESPORNE nepochybne, iste, isto(tne)
ZAISTE iste, istotne, určite, nepochybne