Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre istem

CASTIS OMNIA CASTA čistému všetko čisté
CASTISOMNIACASTA čistému všetko čisté
DISJUNKCIA spojenie navzájom sa vylučujúcich, ale tomu istému druhu prislúchajúcich pojmov (log.)
FEYERABEND rakúsko-americký filozof a historik vedy, predstaviteľ postmodernej filozofie a epistemologického anarchizmu (Paul Karl, 1924-1994)
PIAGET švajčiarsky psychológ, biológ a filozof - epistemológ, zakladateľ operacionálnej teórie intelektu, genetickej psychológie a genetickej epistemológie (Jean, 1896-1980)