Výsledky vyhľadávania pre ivan 1891

GONČAROV ruský spisovateľ (Ivan Alexandrovič, 1812-1891)
KERNO slovenský právnik a diplomat v službách medzivojnového Česko-Slovenska, aj Krno (Ivan, 1891-1961)
KRIŽAN slovenský evanjelický kňaz, cirkevný hodnostár, historik, publicista (Ivan, 1891-1977)
KRNO slovenský právnik a diplomat v službách medzivojnového Česko-Slovenska, aj Kerno (Ivan, 1891-1961)
VAVILOV ruský fyzik, prezident Akadémie vied ZSSR (Sergej Ivanovič, 1891-1951)