Výsledky vyhľadávania pre izotop vodika

DEUTÉRIUM ťažký vodík, izotop vodíka
TRITIUM rádioaktívny izotop vodíku majúci trojnásobok hmoty obyčajného vodíka zn. t 3h