Výsledky vyhľadávania pre ján angl

AUSTENOVÁ britská (anglická) spisovateľka - novelistka, zakladateľka moderného, tzv. "rodinného" románu (Jane, 1875-1817)
BRONTE anglický metodistický kňaz, kaplán a básnik, manžel Marie Bronteovej a otec spisovateliek Charlotty, Emily Jane a Anne Bronteových a básnika a maliara Patricka Branwella Bronte (Patrick, 1777-1861)
FEED napájanie, po anglicky
FEEDING napájanie, po anglicky
IAN cudzie mužské meno (Ján), anglické mužské meno (Ján)
JACK anglické mužské meno (Ján)
JANUARY január, po anglicky
JOHN anglické mužské meno (Ján)
JOHNNY Ján, po anglicky
JOHNY anglické mužské meno (Ján)