Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ja - nemecky

ADLER nemecký maliar, poľský maliar (Jankel, 1895-1949)
ALBERT nemecký filozof, ktorý sa snaží spájať ontológiu s tézami filozofie existencie s cieľom vypracovať filozofiu jednotlivých oblastí kultúry - filozofiu umenia, filozofiu náboženstva, filozofiu spoločnosti a filozofiu výchovy (Karl, *1921)
APEL nemecký filozof, predstaviteľ filozofie jazyka a sociálnej filozofie (Karl-Otto, *1922)
BÖHME nemecký filozof, učený obuvník, jedna z ústredných postáv kresťanskej mystiky (Jakob, 1575-1624)
BOPP nemecký jazykovedec, zakladateľ indoeurópskej porovnávacej jazykovedy, sanskritológ (Franz, 1791-1867)
BRUNKEN nemecký tenista (Jaan-Frederik, *1990)
EBERT nemecký spisovateľ (Jakob, 1549-1615)
FORSTER nemecký filozof, kritik Kantovho apriorizmu a Jacobiho iracionalizmu, prívrženec teórie spoločenskej zmluvy (Georg, 1754-1794)
FRIEDLÄNDER nemecký historik umenia a filozof (Max Jacob, 1867-1958)
GRIMM nemecký jazykovedec, literárny vedec, spisovateľ, pedagóg, lieterárny historik a zberatel pověstí a rozprávok (Wilhelm, 1786-1859)