Výsledky vyhľadávania pre ja ma anglicky

BEACON ohňový signál, vatra, maják, po anglicky
BRONTE anglický metodistický kňaz, kaplán a básnik, manžel Marie Bronteovej a otec spisovateliek Charlotty, Emily Jane a Anne Bronteových a básnika a maliara Patricka Branwella Bronte (Patrick, 1777-1861)
DITCH jama, po anglicky
FROBISHER britský (anglický) námorný objaviteľ (Martin, asi 1535-1594)
GOMPERTZ britský (anglický) matematik židovskej národnosti (Benjamin, 1779-1865)
HABEAS CORPUS doslova maj telo (nedotknuteľné), hist. prvé slová zákona o ochrane osobnej slobody človeka, prijatého anglickým parlamentom roku 1679
HABEASCORPUS doslova maj telo (nedotknuteľné) hist. prvé slová zákona o ochrane osobnej slobody človeka prijatého anglickým parlamentom roku 1679
HERBERT anglický vojak, diplomat, historik, básnik a filozof, zakladateľ deizmu alebo prirodzeného náboženstva (Herbert zo Cherbury, 1583-1648)
HOLE jama, po anglicky
JEVONS anglický logik, metodológ, ekonóm, priekopník matematických metod v ekonómii, spolutvorca teorie hraničnej užitočnosti, tvorca prvého logického stroja (William Stanley, 1835-1882)