Výsledky vyhľadávania pre ja po mada

ÉN ja, po maďarsky
EPER jahoda, po maďarsky
ESTERHÁZI maďarský politik, významný politický činiteľ maďarskej menšiny v Česko-Slovensku, tiež Esterházy (Ján, 1901-1957)
ESTERHÁZY maďarský politik, významný politický činiteľ maďarskej menšiny v Česko-Slovensku, tiež Esterházi (János, 1901-1957)
KÁDÁR maďarský komunistický politik (János, 1901-1989)
KATONA vojak, po maďarsky
LOVAS jazdec, po maďarsky
jazero, po maďarsky
VILÁGOS jasný, po maďarsky