Výsledky vyhľadávania pre jak to

ABSOLUTÓRIUM prepustenie zo zodpovednosti za činnosť v nejakej organizácii, schválenie účtov a hospodárskej činnosti organizácie, potvrdenie o absolvovaní štúdia
AMBIVALENCIA dvojakosť predstáv alebo pocitov, vnútorná rozpornosť, rozpoltenosť, chorobná nerozhodnosť, zmiešanosť citov
ASISTENCIA pomoc pri nejakom výkone, prítomnosť pri jednaní, osoba alebo osoby poskytujúce pomoc
BALBUTIK človek postihnutý zajakavosťou, koktavosťou
BALMER švajčiarsky matematik, ktorý sa zaoberal výskumom série spektrálnych čiar (Balmerove čiary) v spektre atómov vodíka (Johann Jakob, 1825-1898)
BENEFÍCIUM poskytnutie úradu alebo majetku, z ktorého plynie nejaký príjem
BENEFÍCIUM trvalé právo na určitú funkciu alebo úrad, poskytnutie úradu alebo majetku, z ktorého plynie nejaký príjem, právo cirkevných hodnostárov na príjem spojený s výkonom úradu
BIMETALIZMUS menová sústava s dvojakým kovovým základom (zlatom a striebrom)
BOJOVNÍK frontový vojak
BOT program, ktorý na internete samostatne vykonáva nejakú úlohu