Výsledky vyhľadávania pre japonský daimjó

ODA japonský šľachtic, hlavný daimjó (Nobunaga, 1534-1582)