Výsledky vyhľadávania pre jar po česky

BRODSKÝ český pedagóg a politický väzeň (Jaroslav, 1920-1981)
HEYROVSKÝ český chemik ocenený v roku 1959 Nobelovou cenou za chémiu, venoval sa jhlavne polarografii (Jaroslav, 1890-1967)
JARO jar, po česky
JHA jarma, po česky
JHO jarmo, po česky
KLÍMA český študent a študentský funkcionár popravený nacistickým režimom (Jaroslav, 1913-1939)
MALINA český skladateľ populárnej hudby a kapelník (Jaroslav, 1912-1988)
MARIA český právnik - advokát, spisovateľ, dramatik a esejista židovského pôvodu (Jaroslav, 1870-1942)
PROKOPEC český lekár a politik (Jaroslav)
REJ bujará zábava, po česky