Výsledky vyhľadávania pre jazyk

ABALAM papuánsky jazyk
AČOLI východosudánsky jazyk
ADSTRÁT jazyk vytvorený spojením dvoch jazykov
AED programovací jazyk
AFRIKANISTIKA náuka o dejinách, kultúre, jazykoch a literatúre afrických národov
AFRIKANISTIKA náuka o jazykoch, histórii a kultúrach afrického kontinentu
AFTONGIA porucha reči nervového pôvodu, prejavujúca sa kŕčmi svalov jazyka
AGLOSIA vrodené chýbanie jazyka
AGORA programovací jazyk
AKAN najrozšírenejší jazyk v Ghane a Pobreží Slonoviny, akančina
AKH achvachčina (kód jazyka)
AKÚT ostrý prízvuk v niektorých jazykoch, jeho značka
ALBANISTIKA výskum dejín, jazyka a kultúry albánskeho národa
ALGOL algoritmický jazyk
ALGOL programovací jazyk
ALGOL starší programovací jazyk
AMERIKANISTIKA výskum jazykov, kultúry, dejín, literatúry a spôsobu života obyvateľov Ameriky
AMERIKANIZMUS americký spôsob života, jazykový prvok americkej angličtiny, ktorý vznikol odchýľkou od iného jazyka, najčastejšie od spisovnej angličtiny
ANGLICIZMUS do iného jazyka prevzatý anglický jazykový prvok
ANGLICKÝ týkajúci sa Anglicka, vzťahujúci sa na anglický jazyk
ANGLISTIKA náuka o anglickom jazyku, histórii a kultúre anglického národa
ANGLOFÓNNA KRAJINA krajina, v ktorej je angličtina úradným a spisovným jazykom
ANTEPOZÍCIA postavenie jedného jazykového prostriedku pred ostatné, postavenie vpredu
AORIST jednoduchý minulý čas slovies v niektorých jazykoch, jednoduchý slovesný útvar, zaniknutý gramatický tvar, slovesný tvar minulého deja, jednoduchý slovesný druh (minulý dej) (gram.)
APEL nemecký filozof, predstaviteľ filozofie jazyka a sociálnej filozofie (Karl-Otto, *1922)