Výsledky vyhľadávania pre jazykovedec a prekladateľ

CZAMBEL slovenský jazykovedec a prekladateľ (Samo, 1856-1909)
CZAMBEL slovenský jazykovedec a prekladateľ (Samuel, 1856-1909)
ČERMÁK český spisovateľ, jazykovedec, bohemista, anglista a prekladateľ (František, *1940)
DOLEŽAL slovenský jazykovedec, pedagóg, prekladateľ a evanjelický farár (Pavel, 1700-1778)
HROBOŇ slovenský spisovateľ (básnik), folklorista, prekladateľ a jazykovedec (Samo Bohdan, 1820-1894)
LORENC český esperantista, spisovateľ, jazykovedec a prekladateľ (František, 1872-1957)
ŠKULTÉTY slovenský literárny kritik, historik, jazykovedec, publicista a prekladateľ (Jozef, 1853-1948)
ULIČNÝ český jazykovedec, bohemista, pedagóg a prekladateľ (Oldřich, *1936)