Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre je možne

AEROPAUZA časť horných vrstiev atmosféry, kde nie je možné lietať
AEROPAUZA oblasť hornej atmosféry, kde nie je možné lietať
ANERGIA časť energie, ktorú nie je možné premeniť na užitočnú energiu, znížená obranná reakcia organizmu
ASAP as soon as possible, najskôr ako je možné, hneď ako to bude možné, Ako SA Podarí
AZEOTROPIA jav založený na tvorbe zmesi niekoľkých komponentov s určitým bodom varu, z ktorej nie je možné oddeliť zložku normálnou destiláciou
DÁ SA je možné
DÁ SA je možné (hovor.)
DÁ SA je možné, je uskutočniteľné
HYPOFORA rečnícky obrat, pri ktorom rečník sám nastoľuje a vzápätí aj vyvracia možné námietky
IZOGAMÉTY rovnako veľké pohlavné bunky rovnakého tvaru, ktoré nie je možné rozlíšiť na samčie a samičie