Výsledky vyhľadávania pre je po Nem

ALBERT nemecký filozof, ktorý sa snaží spájať ontológiu s tézami filozofie existencie s cieľom vypracovať filozofiu jednotlivých oblastí kultúry - filozofiu umenia, filozofiu náboženstva, filozofiu spoločnosti a filozofiu výchovy (Karl, *1921)
ANEXIA násilné pripojenie cudzieho štátu alebo jeho časti k inému štátnemu územiu, zábor územia, anšlus
ANONYM nemenovaný neznámy nepodpísaný autor, utajený pôvodca, neznámy človek
ANŠLUS násilné pripojenie, zabranie územia cudzieho štátu, anexia, podľa násilného pripojenia Rakúska k Nemecku v roku 1938 = nemecky der Anschluss
BAER nemecký lekár estónskeho pôvodu, zoológ, jeden zo zakladateľov embryológie (Karl Ernst von, 1792 – 1876)
BEETHOVEN nemecký skladateľ viedenskej klasiky flámskeho pôvodu a jeden z najvýznamnejších skladateľov v dejinách hudby (Ludwig van, 1770-1827)
BENEFÍCIA predstavenie, ktorého výťažok venujú jednému členovi súboru, kultúrna, spoločenská alebo športová akcia, ktorej výťažok ide na dobročinné účely
BKA nem. skr. Bundeskanzleramt - kancelária spolkového kancelára - je Najvyšší federálny orgán
BÖHME nemecký filozof, učený obuvník, jedna z ústredných postáv kresťanskej mystiky (Jakob, 1575-1624)
BRAUCHT potrebuje, po nemecky