Výsledky vyhľadávania pre jed radikal

ACETYL jednomocný radikál
ALEL jednomocný radikál
ALEL jednoväzbový radikál
ALKYL chemický radikál uhľovodíkov, jednoväzbový uhlíkový zvyšok odvodený od molekuly nasýteného uhľovodíka odtrhnutím atómu vodíka
ALYL jednoväzbový radikál odvodený od propénu, jednomocný radikál niektorých chemických zlúčenín, 1 - mocný radikál
ALYLY jednoväzbové radikály
AMYL jednomocný radikál amylnatých zlúčenín
ARYL jednoväzbový radikál
ETYL jednomocný etánový radikál, radikál etylalkoholu
KYÁN jednomocný radikál atómu uhlíka a dusíka (chem.)