Výsledky vyhľadávania pre jeden s prorokov

ABAKUK starozákonný prorok v Jeruzaleme, judejský prorok, jeden z prorokov, i Habakuk