Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre jedinec v

ADOLESCENT dospievajúci jedinec
ADOLESCENT jedinec vo veku medzi pubertou a dospelosťou
ALOCHTÓN jedinec (človek, rastlina, živočích) pochádzajúci z iného miesta
ANDROGÝN obojpohlavný jedinec, hermafrodit
ANCHIPODIA anchipódia, jedinec s deformovanou panvou, dolné končatiny má veľmi blízko k sebe, med.
BISEXUÁL jedinec s pohlavným záujmom o osoby oboch pohlaví
CASTRATUS kastrát, jedinec bez pohlavných žliaz (med.)
DIN Drug Identification Number, jedinečné číslo pridelené všetkým liekom v Kanade (angl.skr.)
DISTOMIA distómia jedinec so zdvojenými ústami
ETOPAT jedinec s poruchou správania