Výsledky vyhľadávania pre jedlo strava

CIBUS jedlo, pokrm, strava (med.)
CHOVA strava, jedlo (zast.)
OBŽIVA jedlo potrava poživeň strava
POKRM strava, jedlo, potrava
POTRAVA jedlo, strava
ŽRÁDLO jedlo, strava (expr.)