Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre jedn elektr

ABCOULOMB jednotka pre elektrický náboj, značka aC
ABOHM staršia jednotka elektrického odporu
ABSORPCIA objemové pohlcovanie, zoslabenie jednej látky v druhej, zoslabenie zvuku, elektromagnetického žiarenia
AMPÉR základná jednotka elektrického prúdu, značka A
AMPÉRHODINA fyzikálna jednotka pre elektrický náboj, značka Ah
AMPÉRSEKUNDA jednotka elektrického náboja, značka As
BANÁNIK elektr. jednopólový kolík
BIOT staršia jednotka elektrického prúdu
COULOMB jednotka elektrického množstva, elektrického náboja
FARAD jednotka elektrickej kapacity