Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre jedn magnet

ABSORPCIA objemové pohlcovanie, zoslabenie jednej látky v druhej, zoslabenie zvuku, elektromagnetického žiarenia
GAMA anglická jednotka intenzity magnetického poľa, grécky názov písmena „g“, jednotka hmotnosti
GAUSS jednotka magnetickej indukcie
HENRY jednotka magnetickej vodivosti, vlastnej a vzájomnej indukčnosti
INDUKCIA úvod uvedenie postup od zvláštneho k všeobecnému úsudok smerujúci od jednotlivého ku všeobecnému vektorová veličina charakterizujúca elektrické magnetické alebo elektromagnetické javy vzniknuté vložením látky do takéhoto poľa v biológii súčasť proce
MAGNETÓN kvantová jednotka magnetického dipólového momentu
OE jednotka intenzity magnetického poľa
OERSTED jednotka intenzity magnetického poľa
REL st. jednotka magnetického odporu
TESLA hlavná jednotka magnetickej indukcie