Výsledky vyhľadávania pre jedna cast

AKCIA cenný papier potvrdzujúci kapitálovú účasť na podnikaní akciovej spoločnosti, jednanie, konanie, zámerná činnosť, zasahovanie do niečoho, vo fyzike pôsobenie
FLÁMSKO jedna z troch častí tvoriacich Belgicko
KONTUMÁCIA opatrenie na ochranu pred šírením zvieracej nákazy uzáverou postihnutej oblasti a obmedzením pohybu ostatných zvierat, nedostavenie sa k súdnemu pojednávaniu s následkami možnosti vynesenia rozsudku v neprospech nezúčastneného, nedostavenie sa športového
KVADRANT štvrťkruh, štvrtina kružnice, jedna zo štyroch častí roviny rozdelenej dvomi kolmicami, kružnica zemského poludníka, jeho štvrtina
KVÓRUM počet účastníkov jednania (napr. parlamentu) nevyhnutne potrebný pre platnosť prijatých rozhodnutí, stanovený počet hlasov aby voľba platila
MIDDLESEX jedna z troch častí Jamajky
OKTANT astronomický prístroj na určenie zenitových vzdialeností kozmických telies, jedna z ôsmich častí priestoru získaných rozdelením tromi navzájom kolmými rovinami