Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre jedna z môz

ASOCIATÍVNOSŤ schopnosť alebo možnosť zoskupovania, jedna z vlastností algebraických operácií
KONKLUDENTNÝ ČIN z ktorého možno usudzovať na skutočné myslenie jednajúceho
KONKLUDENTNÝČIN z ktorého možno usudzovať na skutočné myslenie jednajúceho
KONTUMÁCIA opatrenie na ochranu pred šírením zvieracej nákazy uzáverou postihnutej oblasti a obmedzením pohybu ostatných zvierat, nedostavenie sa k súdnemu pojednávaniu s následkami možnosti vynesenia rozsudku v neprospech nezúčastneného, nedostavenie sa športového