Výsledky vyhľadávania pre jedno lat

AMNESTIA DAŇOVÁ jednorazové odpustenie daňových nedoplatkov
AMNESTIADAŇOVÁ jednorazové odpustenie daňových nedoplatkov
ANABOLIZMUS premena jednoduchších látok v živom organizme na zložitejšie
AVO mena Macaa, platidlo v Macau, čiastková mena v Macao - Timor, menová jednotka Makaa
CEDI jednotka meny v Ghane, platidlo v Ghane
CORDOBA jednotka meny v Nikarague, platidlo v Nikarague
ČO stará čínska jednotka objemu pre sypké látky (obilie), približne 60 cm3
DEŠTRUENT organizmus rozkladajúci organickú hmotu na jednoduchšie látky
EGYPTIENKA latinkové písmo s pätkami a jednoduchou kresbou bez výrazného tieňovania
EPUNIT zúčtovacia jednotka štátov bývalej Európskej platobnej únie