Výsledky vyhľadávania pre jednoduchy tvar

AORIST jednoduchý minulý čas slovies v niektorých jazykoch, jednoduchý slovesný útvar, zaniknutý gramatický tvar, slovesný tvar minulého deja, jednoduchý slovesný druh (minulý dej) (gram.)
DÓMA jednoduchý kryštálový tvar, strechon