Výsledky vyhľadávania pre jednomoc alkohol

ALKANAL jednomocný nasýtený alkohol
ALKANOL jednomocný alkohol
ALKENOL jednomocný nenasýtený alkohol
BUTANOL jednomocný alkohol odvodený od butánu
ETYL jednomocný etánový radikál, radikál etylalkoholu
STERID ester jednomocných alkoholov