Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre jednot sil

AUTOANALÝZA úsilie jednotlivca pochopiť seba samého
BEL jednotka sily zvuku, logaritmická jednotka pomeru energií v akustike
DEFLÁCIA zvyšovanie hodnoty peňazí odčerpaním časti bankoviek, opatrenie na zastavenie inflácie, trvalý pokles cenovej hladiny a rast kúpnej sily menovej jednotky, odnos vetrom, odvievanie voľných častíc zvetralých hornín
DYN podielová jednotka sily
DYNA jednotka sily (fyz.)
DYNA staršia podielová jednotka sily
EKUMENIZMUS úsilie o zjednotenie všetkých kresťanských cirkví
FÓN jednotka sily zvuku
HORSE POWER konská sila, britsko-americká jednotka výkonu = 745,7 wattov, skr. HP
INDUSTRIA usilovnosť, činnosť, pracovitosť, priemyselná výroba, priemysel, súbor kamenných a kostných nástrojov a odpadov pri ich výrobe v jednotlivých pravekých kultúrach ako prejav ľudskej zručnosti