Výsledky vyhľadávania pre jednotka davky ziarenia

GRAY jednotka absorbovanej dávky ionizujúceho žiarenia, značka Gy
RAD jednotka absorbovanej dávky rádioaktívneho žiarenia a jej značka (fyz.)
REM jednotka dávky žiarenia
REP fyzikálny ekvivalent röntgenu, jednotka dávky žiarenia