Výsledky vyhľadávania pre jednotka NIT

ALU arithmetic logic unit, aritmeticko-logická jednotka počítača (skr.)
GÉN základná jednotka dedičnosti určujúca vlastnosti organizmu, vloha, dedičný činiteľ
GPU geopotential unit (skr.), jednotka pre geopotenciálnu kótu (angl.skr.)
ICU Intensive Care Unit, Jednotka intenzívnej starosltivosti (angl.skr.)
KOMÚNA spoločenstvo, obec, označenie stredovekých mestských obcí vo Francúzsku a Taliansku, nižšia správna jednotka s čiastočnou samosprávou, skupina ľudí žijúcich v komunite, forma kolektívneho poľnohospodárstva
LÓT stará jednotka hmotnosti, praotec Amonitov
SPECIES vzhľad, druh, vonkajšia podoba, druh, odroda, určitá, za inú nezameniteľná vec, jednotka systematizácie organizmov