Výsledky vyhľadávania pre jednotka britskej

RAC Royal Armoured Corps, jednotka britskej armády
RAR Royal Anglian Regiment, jednotka britskej armády